muzeum

 


 

 

 

 

 


 

 

átirányítás kód
 

 

1.  A történelem forrásai
Ajánlott korosztály: 5. osztálytól

2.  Hogyan dolgoznak a régészek?
Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

3.  A Sarlós Isten és kora. Élet az újkőkorban
A foglalkozás a vadászó, halászó, gyűjtögető életmódot felváltó földművelő és állattenyésztő EMBER-t mutatja be, akinek mindennapos tevékenységeiben megjelenik a művészet is. A világhírű Sarlós Isten szobor eredeti valóságában képviseli korát, az újkőkori ember termékenységre vonatkozó hitvilágát.
A témához kapcsolódó kézműves foglalkozások:

 • kőfestés
 • agyagedény, agyagszobor készítése
 • nyaklánc, bőrből karkötő készítés
 • szövés
 • őrlés őrlőkövön
 • barlangfestés  

Ajánlott korosztály: 5. osztálytól 

4. A bronzkor
Kr. e. a 3. évezredben elterjedt a Kárpát-medencében a réz és az ón ötvözetéből előállítható bronz szerszámok, fegyverek és ékszerek készítésének tudománya.
A bronzkori életet 

 • viseletbe öltözötten, szituációs játékokkal,
 • bronz ékszerek készítése révén,
 • szövés, fonás segítségével,
 • agyagtárgyak másolásával,
 • lakóház, kocsi-modell készítésével idézzük fel.

Ajánlott korosztály: 5. osztálytól

5. A gepidák
(Kr. u. 3. század—567)
A hunok catalaunumi veresége után a Tiszántúlt a germán népek körébe tartozó gepidák uralták. Királyságuk egyik jelentős központja Szentes környékén volt. Hétköznapjaikat és ünnepeiket korabeli viseleti rekonstrukció felöltésével és szituációs játékok segítségével idézzük fel. A múzeumi emlékanyag és a vetített képekkel illusztrált előadást kézművesség egészíti ki:

 • ékvéséses tárgyak, pecsétlő készítése (agyag, fa),
 • bőrmegmunkálás,
 • gyapjú- és/vagy kenderfonás (orsógomb, „guzsaly”  készítése),
 • szövés, ékszerkészítés

Ajánlott korosztály: 5. osztálytól

6. A vaskori zsidóság földművelése
A Szentírás és a keresztény régészet eredményei alapján vetített képek segítségével elevenedik meg a korabeli hétköznapi élet, a gabonatermesztés és a kenyér készítése.

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

7. Barbárok-e a Barbaricum lakói? A szarmaták
A Pannónia Provincia határán élő szarmaták kapcsolatát a rómaiakkal, hasonló és eltérő szokásait, hadviselését, ékszereit, fegyvereit bemutató foglalkozás a múzeum régészeti anyagára épül. Szituációs játékként megelevenedhet a római-barbár vásár és Artúr király legendája is.
A témához kapcsolódó kézműves foglalkozások:

 • szarmata kard és/vagy
 • szarmata tükör készítése
 • gyöngyfűzés, beöltözés korhű ruházatba

 Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

8. Hogyan éltek a Rómaiak?
A római életmódot, öltözködést, fegyverzetet, fürdőt, iskoláztatást bemutató foglalkozás az ókorba viszi vissza a résztvevőket, ahol többek között megismerik a fibulát a terra sigillatát, a gyalogság védekező harcmodorát a teknős-páncélt.
A foglalkozás interaktív részét képezheti:

 • öltözködés tógába, tunikába
 • malomjáték, mécses, mozaik készítése, 
 • terra sigillata díszek sokszorosítása, 
 • szövegírás ókori irodalmi műfajban, 
 • mérés saját készítésű mérlegsúlyokkal

Ajánlott korosztály: 5. osztálytól

9. A nomádok
A lovasnomád életmód legfőbb jellemzőit (jurta, vándorlás, sztyeppe, állatok), eszközeit, kultúráját, hitvilágát mutatjuk be a foglalkozáson. 
A foglalkozás interaktív részét képezheti:

 • nemezelés
 • jurta megtekintése
 • szituációs játékok

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

10. Az avarok (568—9. század)
A Szentes környékén élő avarok viseletét egykori ruházatuk felölthető rekonstrukciója teszi megismerhetővé. A múzeumi gyűjteményre támaszkodó szituációs játékok és mesék segítségével idézzük fel mindennapjaikat és ünnepeiket, hitvilágukat.
Az ajánlott kézműves foglalkozás:

 • nemezelés,
 • síp készítése,
 • orsógomb (gyapjú- és kenderfonás) formálása, szövés,
 • edénykészítés,
 • lándzsa, kard, ékszerkészítés, övveretek domborítása.

Ajánlott korosztály: 5. osztálytól

11. A honfoglalás kora
Honfoglaló őseink mindennapjaiba kaphatnak betekintést a résztvevők. A nomád életmód, a harcias szemlélet és a hitvilág kapcsolatai ismerhetők meg a foglalkozáson. Lehetőség van honfoglalás kori viselet felpróbálására, íj kézbevételére, jurta megtekintésére is.
A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység:

 • hajfonatkorong,
 • veret domborítása
 • pajzskészítés          

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

12.  Szent István kora 
A magyar államalapítást változások egész sora előzte meg. A megszülető új rendet szituációs játékkal, zászló, lándzsa, kard, sisak, könyvborító készítésével, templom-makett hajtogatásával, oklevélírással idézzük meg.

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

13.  Várak, lovagok 
A királyi és a földesúri hatalmi központok a várak, a bennük élő lovagok a középkor emblematikus alakjai. Életük fontos része a lovagi torna, a hit és a nők védelmezése. A lovaggá ütés feltételei és ceremóniája, megismerése után kézműves tevékenység lehet:

 • lovagi sisak, címerpajzs, zászló, lándzsa, kopja, női fejdísz, gyöngyös hajpánt, ékszerek (gyöngy stb.), vár-makett készítése, iniciálé rajzolása, adománylevél írása, pecsételés

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

14. A reneszánsz
A reneszánsz korról szóló foglalkozás Mátyás király udvarába viszi vissza a részt vevőket, híres költők, történetírók közé. A mindennapi életet többek között az öltözködési szokásokon keresztül ismerhetjük meg.
A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység:

 • párta, pártaöv készítése

Ajánlott korosztály: 3. osztálytól

15. Falusi élet az Árpád-korban. A gazdálkodás
A részt vevők megismerhetik a 1013. századi falvakat, házakat, a dolgos hétköznapokat, a gazdálkodást, a földművelés és állattenyésztés eszközeit.
A foglalkozáshoz kapcsolódó tevékenységek:

 • őrlés őrlőkövön, terménydísz, terménykép, nemezlabda, gyerekjáték, edény- és orsókarika másolat, gyógytea készítése

Ajánlott korosztály: óvodások, általános és középiskolások

16.  Hétköznapok a késő középkori mezővárosokban
A foglalkozás a középkori mezővárosok kereskedelemben betöltött szerepére, a városlakók kézműves tevékenységeire, termékeire helyezi a hangsúlyt.
A foglalkozáshoz kapcsolódó kézműves tevékenység:

 • szövés, fonás, ruhafestés
 • gyertyaöntés
 • ékszerkészítés

Ajánlott korosztály: óvodások, általános és középiskolások

 

CSOPORTOS BEJELENTKEZÉS, FOGLALKOZÁSOK KÉRÉSE

Kérjük, hogy a foglalkozás tervezett időpontja előtt legalább 2 nappal szíveskedjenek részvételi szándékukat a múzeum telefonszámán vagy elektronikus levélben közölni:

Telefon: 63/313-352

E-mail: muzeum@szentesinfo.hu vagy kjm.muzped@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


  


 

 

.

Statisztika
Indulás: 2007-06-08