muzeum

 


 

 

 

 

 


 

 

átirányítás kód
 
Múzeumigazgatók

2013

   

Béres Mária régész, középiskolai tanár, műemlékvédelmi szakmérnök

2013.02.18-2013.06.30. mb igazgató, Koszta József Múzeum, Szentes

2013. 07. 01. -    igazgató, Koszta József Múzeum Szentes

2012 - 2013

   

Dr. Türk Attila (Eger, 1973 -) régész, középiskolai történelem tanár, magyar őstörténet bölcsész

Tanulmányok:

1992: Piarista Gimnázium, Kecskemét

1999: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem tanári szak-régészet (magyar őstörténet)

2011: SZTE BTK Szeged, PhD

Munkahelyek

2001-2005 Móra Ferenc Múzeum, Szeged

2005-2010 MTA Régészeti Intézete, Budapest

2011-2012 Móra Ferenc Múzeum, Szeged

2012.09.12-2013.02.15. Koszta József Múzeum, Szentes

2007 - 2012

   

Béres Mária régész, (Gyoma,1952-) középiskolai tanár, műemlékvédelmi szakmérnök

Iskolái:

1974-1978: Gyomán a Kiss Lajos Gimnáziumban érettségizett

1978-1983: JATE BTK történelem-régészet szakán szerzett oklevelet

1984-1986: MTA tud. továbbképzési ösztöndíjasa

1987: doktorált

1988: JATE BTK magyar nyelv- és irodalomszakot végzett

1992-1994: Budapesti Műszaki Egyetemen műemlékvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett

2002: ELTE BTK Budapest, PhD fokozatot szerzett


Mukahelyei:

1983-1984: MTA Régészeti Intézetben gyakornok, ásatási segédmunkás, JATE Embertani Intézetében technikai munkatárs

1987- 2000: Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban régész-muzeológus

1993-tól: JATE Régészeti Tanszéken meghívott előadó

2000-2007: a KÖH Dél-Alföldi Regionális Iroda vezetője, majd a KÖH munkatársa

2007-2012.09.11. a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója

2007

   

Orbán Imre történész-muzeológus (mb. ig.)
Makó, 1961. január 27.-

Iskolái:

Általános és középiskolai tanulmányait Makón végezte

1980-1981: KLTE BTK történelem-népművelő szak hallgatója

1981-1986: JATE BTK történelem-magyar-latin szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett

1996: szegedi Hittudomány Főiskolán hitoktatói oklevelet szerzett

1996: doktorált

Munkahelyei:

1986-1987: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola tanár

1987-: Móra Ferenc Múzeumban történész-muzeológus

1988- JATE Középkori és Koraújkori Magyar Történelem Tanszéken óraadó tanár

1991-1995: makói Szent István Egyházi Iskolában óraadó tanár

1992-: Szegedi Hittudomány Főiskola óraadó tanára

2007: szentesi Koszta József Múzeum megbízott igazgatója

2006

   

Tóth István történész-muzeológus (mb. ig.)
Nagybánhegyes, 1957. április 28.-

Iskolái:

1970-1975: Békéscsabán a Szlovák Gimnáziumban érettségizett

1976-1980: Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola történelem-szlovák szakán szerzett oklevelet

1982-1985: JATE BTK kiegészítő szakán történelem szakot végzett

Munkahelyei:

1980-1982: Törökszentmiklóson történelem tanár

1982-től: Szegeden a Móra Ferenc Múzeum történész-muzeológusa

2005-2006: a szentesi Koszta József Múzeum megbízott igazgatója

1999-2005

   

Szabó János József régész
Battonya, 1950. június 8.-

Iskolái:

1956-1964: battonyai Általános Iskola

1964-1968: Mikes Kelemen Gimnázium és Szakközépiskolában érettségizett

1968-1973: JATE BTK német-történelem-régészet szakon oklevelet szerzett

1987: ugyanott doktorált

Munkahelyei:

1973-1980: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban régész

1980-1999: egri Dobó István Vármúzeumban régész

1999-2005: szentesi Koszta József Múzeum igazgatója

2005-2010: szentesi Koszta József Múzeumban régész

1998-1999

   

Dömötör János muzeológus, művészeti író
Hódmezővásárhely, 1922. január 16. - Hódmezővásárhely, 2009

Iskolái:

1932-1940: Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely

1940-1944: Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyei:

1944-1950:  hódmezővásárhelyiVárosi tanács kultúrtanácsnoka

1951-1952: földműves napszámos

1952-1953: hódmezővásárhelyi Szikvízkészítő Vállalat adminisztrátora

1954-1961: Csongrád Megyei Temetkezési Vállalat pénzügyi előadója

1961-1991: Tornyai János Múzeum igazgatója

1998-1999: szentesi Koszta József Múzeum megbízott igazgatója

1983-1998

   

Vörös Gabriella régész-muzeológus
Kiskunfélegyháza, 1952. szeptember 18.-

Iskolái:

1970: Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Gimnáziumban érettségizett

1970-1975: JATE BTK magyar-történelem szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett

1978-1981: ugyanott régész oklevelet szerzett

1984: ugyanott bölcsészdoktori oklevelet szerzett

Munkahelyei:

1976-1977: Szegeden a Tömörkény István Gimnázium tanára

1977-1983: a Móra Ferenc Múzeum régész-muzeológusa

1983-1998: Szentesen a Koszta József Múzeum régésze, múzeumigazgatója

1998-2006: a Csongrád Megyei Múzeumok igazgatója

1990-től: a JATE Régészeti Tanszék tanársegéde

1971-1982

   

Hegedűs Katalin régész, főiskolai tanár
Budapest, 1944. május 16.-

Iskolái:

1950-1958: Budapesten a Május 1 úti Általános Iskola

1958-1962: ugyanott az Erzsébet Leányiskolában érettségizett

1962-1968: ELTE BTK régészet-latin szakon kezdett

1968: régész oklevelet szerzett

1968-1969: Egyiptomban a Magyar Népköztársaság ösztöndíjasa

1970-1974: ELTE BTK egyiptológia szakot végzett

1997: Providencia RI (USA) pszichológiai szakvizsgát tett

Munkahelyei:

1968-1970: a Budapesti Történelmi Múzeum gyakornoka, tudományos segédmunkatársa

1971-1982: Szentesen a Koszta József Múzeum igazgatója

1982: az USA-ban telepedett le

1989-1991: az Amerikai-Magyar Alapítvány Múzeum igazgatója

1992: Community College of RI (Providence, USA) főiskolai tanár, szaktanácsadó, angol nyelvtanár

1969-1970

   

Visy Zsolt régész, egyetemi tanár
Szeged, 1944. május 23.-

Iskolái:

1962-1967: ELTE BTK régészet szak

1977: ugyanott doktorált

1994: a történelem tudomány kandidátusa

1998: habilitál

Munkahelyei:

1967-1969 a dunaújvárosi múzeum muzeológusa

1969-1970: a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója

1970-1983: Dunaújvárosban az Intercisa Múzeum muzeológusa, múzeumigazgatója

1981-1984: a budapesti Képzőművészeti Kivitelező Vállalat munkatársa

1984-1988: JATE Ókortörténeti és Régészeti tanszék

1984-1995: egyetemi adjunktus

1995-1998: egyetemi docens

1998: egyetemi tanár

1994-1998: tanszékvezető

1994-1996: dékánhelyettes

1996-1998: dékán

1998-: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kulturális helyettes államtitkára

1954-1969

   

Csalog József régész, néprajzkutató
Pancsova, 1908. március 13. - Budapest, 1978. május 6.

Iskolái:

1930: pécsi egyetemi tanulmányok után Budapesten doktorált és ezzel egyidőben gyakornok volt a Nemzeti Múzeumban

1931–32: Berlinben ösztöndíjasként kidolgozta elméletét a hazai újkőkor időrendjéről

Munkahelyei:

1934-1946: a szekszárdi múzeum őre, késő középkori feltárásokat is folytatott és kutatta a Sárköz népművészetét

1946-1948: pécsi városi múzeum munkatársa

1949-1951: a keszthelyi Balaton Múzeum igazgatója

1952-1954 között a jászberényi múzeum igazgatója

1954-1964: a szentesi múzeum igazgatója. Élete végéig a szentesi múzeum régészeti, néprajzi és képzőművészeti anyagát rendezte és dolgozta fel. Jelentős neolitikus ásatások részt vevője, 1956-tól az Európa hírű Szegvár-Tűzköves feltárója volt.

1953-1954

   

Szabó János Győző régész, történész
Budapest, 1929. július 27. - Budapest, 1986. június 15.

Iskolái:

Gimnáziumi tanulmányait a budapesti bencés gimnáziumban végezte

1948-1953: a budapesti tudományegyetemen őskori és népvándorlás kori régészetet tanult

Munkahelyei:

1952: a Nemzeti Múzeum gyakornoka

1953-1954: a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója

1954-1957: a szolnoki múzeum munkatársa

1958-tól haláláig az egri múzeumban dolgozott. Számos ásatást vezetett Heves megyében, amelyek a neolitikumtól a késő középkorig terjedő időszak emlékeit hozták napvilágra. Feldolgozta az egri múzeum avar anyagát, számos cikket publikált őskori, népvándorlás kori és középkori témákból.

1952

   

Méray Kádár Ervin régész

1946-1951

   

Zalotay Elemér könyvtáros, szerkesztő
Szászsebes, 1894. november 24. - Szombathely, 1968. március 1.

Iskolái:

Gimnáziumi tanulmányait a marosvásárhelyi református gimnáziumban végezte

1912: Tordán az Állami Főgimnáziumban érettségizett

1912: Tanulmányait a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem jogtudományi karán folytatta

1930-1931: szakképesítést szerzett a Trianon után Kolozsvárról Szegedre áttelepült Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem történelem és földrajz szakán, tanári és régész oklevelet kapott

Munkahelyei:

1922-1925: Szentesen állampénztári főtisztviselő

1927- 1940: Szentesen a Csongrád Vármegyei Könyvtár és Múzeum tiszteletdíjas könyvtárosa

1940: a debreceni városi levéltár munkatársa

1940-1944: Kolozsvárott dolgozott

1946-1951: A Közgyűjtemények Országos Főfelügyelősége Szentesre a múzeumba helyezte, miután 1945 januárjában Csallány Gábor a múzeum igazgatója meghalt. Zalotay Elemér 1951-ig ellátta itt az igazgatói teendőket, elsősorban a megmaradt múzeumi tárgyak számbavétele, a veszteségek felmérése lett az ő feladata.

1951-1953-ig a hódmezővásárhelyi múzeum régésze

1954-1962-ig a bajai múzeum régésze, élete utolsó éveiben a vasvári múzeum régészeti anyagát rendezte.

1897-1945

   

Csallány Gábor régész, múzeumalapító
Tamási, 1871. május 10. - Budapest, 1945. január 31.

Iskolái:

Iskolai és gimnáziumi tanulmányait a monarchia váltakozó helyszínein folytatta, ahogyan a családfenntartó munkahelyei változtak.

1889: Budapesten műszaki és elektrotechnikai tanfolyamot, majd a Magyar Nemzeti Múzeumban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett első archeológiai, numizmatikai és a néprajzi tanfolyamot végzett.

1899: Részt vett a Nemzeti Múzeumban rendezett első archeologiai és numizmatikai tanfolyamon

Munkahelyei:

1890: műszaki aszisztens az Adriai Tengerhajózási Társulat Matlekovics nevű hajóján. Féléves tengeri utat tett meg Dél-Amerikában.

1893-1903: Szentesen a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat napidíjas műszaki telefonfelügyelője

1897: lerakta a szentesi Csongrád Vármegyei Múzeum alapját, amely az általa feltárt sok ezer szarmata, gepida, avar sírleletben gazdag. Létrehozta a Szentesi Torna Egyletetet és a Szentesi Sakk Kört

1900-1901: a Szentes c. újságot szerkesztette

1903-1926: a szentesi Csongrád vármegyei Közkórház gondnoka

1926: belépett a muzeológus szakmába, közpénzen addig nem alkalmaztak múzeumigazgatót Szentesen, holott valójában múzeumalapítónak és igazgatónak tekintették 1897 óta

1926-1938: a Csongrád Vármegyei Múzeum alapító igazgatója

1939-1945: a Csongrád Vármegyei Múzeum megbízott igazgatója

  


 

 

.

Statisztika
Indulás: 2007-06-08