muzeum

 


 

 

 

 

 


 

 

átirányítás kód
 Projektismertető rövid közlemény

Intézményünk „A Kosza József Múzeum látványtára" – a szentesi Koszta József Múzeum iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályamunkájával a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett pályázaton eredményesen szerepelt.

Az elnyert támogatási összeg: 54.885.401 Ft

A támogatás intenzitása: 100 %

A pályázat címe: „A Kosza József Múzeum látványtára”

Kódszám: TIOP-1.2.2-09/1-2010-0046

A pályázó neve: Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma

A megvalósítás helyszíne: Csallány Gábor Kiállítóhely 6600 Szentes, Széchenyi liget 1.

A megvalósítás kezdete: 2010.07.01.

A projekt befejezésének határideje: 2011.12.31.

A projekt keretében épület-felújítás, modern régészeti látványtár és képzőművészeti látványraktár kialakítása, valamint raktárbővítés- és korszerűsítés valósul meg. A fejlesztés lehetővé teszi tudományos kutatások helyszínen való önálló elvégzését is. A beruházáshoz a formális iskolai oktatást segítő múzeumi órák, tanítást erősítő informális foglalkozások szervezése kapcsolódik, amelyeken a résztvevők élményszerűen, az eredeti műtárgyak közelségében, valamint a modern technika segítségével ismerhetik meg a múltat és a természetet. A fejlesztés célja a nevelési-oktatási intézmények tevékenységének erősítése, a szabadidő kulturált, élményszerű eltöltésének segítése, a kulcskompetencia fejlesztés, kreatív gondolkodásra nevelés. A múzeum kultúraközvetítő szerepének erősítése új együttműködési formák kialakításával, az élethosszig tartó tanulás igényének, módszerének elsajátíttatását kínálja.

A projekt megvalósításában együttműködő partnerek:

 • Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola, Szentes
 • Csongrádi Oktatási Központ, Csongrád
 • Damjanich János Általános Iskola, a Deák Ferenc Általános Iskola tagintézménye, Szentes
 • Deák Ferenc Általános Iskola, Szentes
 • Horváth Mihály Gimnázium, Szentes
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes
 • Klauzál Gábor Általános Iskola, Szentes
 • Koszta József Általános Iskola, Szentes
 • Kertvárosi Óvoda, Szentes
 • Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Szentes
 • Petőfi Sándor Általános Iskola, Szentes
 • Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tagintézménye, Szentes
 • Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, Szentes
 • Terney Béla Kollégium, Szentes
 • Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola, Szentes 


 

 

.

Statisztika
Indulás: 2007-06-08